Leather cord white 1.3mm
 • Hoogwaardige eco kwaliteit
 • 1 meter
€3,25Incl. tax €2,69Excl. tax
Leather cord white 2mm
 • Hoogwaardige eco kwaliteit
 • 1 meter
€2,95Incl. tax €2,44Excl. tax
Leather cord orange 1.3mm
 • Hoogwaardige eco kwaliteit
 • 1 meter
€3,25Incl. tax €2,69Excl. tax
Leather cord orange 2mm
 • Hoogwaardige eco kwaliteit
 • 1 meter
€2,95Incl. tax €2,44Excl. tax
Leather cord red 1.3mm
 • Hoogwaardige eco kwaliteit
 • 1 meter
€3,25Incl. tax €2,69Excl. tax
Leather cord saves 2mm
 • Hoogwaardige eco kwaliteit
 • 1 meter
€2,95Incl. tax €2,44Excl. tax
Leather cord garnet 2mm
 • Hoogwaardige eco kwaliteit
 • 1 meter
€2,95Incl. tax €2,44Excl. tax
Leather cord pink 1.3mm
 • Hoogwaardige eco kwaliteit
 • 1 meter
€3,25Incl. tax €2,69Excl. tax
Leather cord pink 2mm
 • Hoogwaardige eco kwaliteit
 • 1 meter
€2,95Incl. tax €2,44Excl. tax
Leather cord magenta 1.3mm
 • Hoogwaardige eco kwaliteit
 • 1 meter
€3,25Incl. tax €2,69Excl. tax
Leather cord magenta 2mm
 • Hoogwaardige eco kwaliteit
 • 1 meter
€2,95Incl. tax €2,44Excl. tax
Leather cord lilac 1.3mm
 • Hoogwaardige eco kwaliteit
 • 1 meter
€3,25Incl. tax €2,69Excl. tax
Leather cord lilac 2mm
 • Hoogwaardige eco kwaliteit
 • 1 meter
€2,95Incl. tax €2,44Excl. tax
Leather cord violet 2mm
 • Hoogwaardige eco kwaliteit
 • 1 meter
€2,95Incl. tax €2,44Excl. tax
Leather cord blue 2mm
 • Hoogwaardige eco kwaliteit
 • 1 meter
€2,95Incl. tax €2,44Excl. tax
Leather cord dark blue 1.3mm
 • Hoogwaardige eco kwaliteit
 • 1 meter
€3,25Incl. tax €2,69Excl. tax
Leather cord turquoise 2mm
 • Hoogwaardige eco kwaliteit
 • 1 meter
€2,95Incl. tax €2,44Excl. tax
Leather cord Apple Green 1.3mm
 • Hoogwaardige eco kwaliteit
 • 1 meter
€3,25Incl. tax €2,69Excl. tax